Amilekaide

Rudic Amorphous Gemstone

2

eCPU

731

Overall

122

OQ

410

CR

496

DR

773

HR

225

MA

380

SR

480

UT

Dantooine Dathomir Endor Lok Naboo Rori Tatooine Yavin
Name Type Rating eCPU OQ CR CD DR HR MA SR UT FL PE Planet   Date Status Source
Quadadoris Rudic Amorphous Gemstone 897 2 673 491 - 514 784 280 489 497 - - T 12/11/21 Inactive SA
Ihaelosi Rudic Amorphous Gemstone 897 2 827 399 - 471 775 308 519 482 - - L 07/01/22 Inactive SA
Ihaeloisi Rudic Amorphous Gemstone 897 2 827 399 - 471 775 308 519 482 - - E L 07/01/22 Inactive SA
Giboic Rudic Amorphous Gemstone 896 2 982 392 - 516 773 266 421 525 - - N 02/16/22 Inactive SA
Durasaroll Rudic Amorphous Gemstone 895 2 985 402 - 436 795 305 451 481 - - L 10/09/22 Inactive SA
Imowekod Rudic Amorphous Gemstone 890 2 993 460 - 466 786 257 446 464 - - 10/03/21 Inactive SA
Gofaog Rudic Amorphous Gemstone 885 2 788 503 - 506 787 244 503 433 - - C 01/03/22 Inactive SA
Illafide Rudic Amorphous Gemstone 884 2 784 407 - 389 801 305 520 516 - - N 05/09/22 Inactive SA
Epigoi Rudic Amorphous Gemstone 879 2 901 375 - 528 809 315 378 450 - - C D E L R T T Y 05/28/24 Inactive SA
Omnitanavate Rudic Amorphous Gemstone 878 2 424 471 - 474 795 310 525 528 - - 10/14/21 Inactive SA
Carbokadaimite Rudic Amorphous Gemstone 878 2 842 476 - 451 758 232 484 519 - - C D D N R T T Y 03/18/23 Inactive SA
Geemo Rudic Amorphous Gemstone 877 2 833 502 - 440 754 261 475 469 - - D 02/15/23 Inactive SA
Ipys Rudic Amorphous Gemstone 874 2 643 444 - 512 797 292 481 457 - - C D E L R T Y 01/01/24 Inactive SA
Bafao Rudic Amorphous Gemstone 872 2 975 452 - 454 804 299 375 413 - - 09/03/21 Inactive SA
Esse Rudic Amorphous Gemstone 872 2 893 434 - 459 755 251 519 440 - - D D E L R T Y 02/24/24 Inactive SA
Silam Rudic Amorphous Gemstone 871 2 942 488 - 397 753 262 456 463 - - 07/22/21 Inactive SA
Gifafiss Rudic Amorphous Gemstone 870 2 742 401 - 491 772 235 529 519 - - T 08/22/22 Inactive SA
Triverific Rudic Amorphous Gemstone 868 2 796 435 - 443 783 278 467 479 - - D D E L N R T Y 04/17/24 Inactive SA
Iwekiam Rudic Amorphous Gemstone 867 2 980 372 - 475 775 273 417 472 - - 10/26/21 Inactive SA
Omnibovidusis Rudic Amorphous Gemstone 865 2 788 425 - 396 806 306 415 519 - - R T 07/20/22 Inactive SA
Emaiam Rudic Amorphous Gemstone 865 2 635 507 - 463 789 291 468 435 - - T 08/26/22 Inactive SA
Apevsis Rudic Amorphous Gemstone 864 2 578 529 - 515 775 225 493 483 - - C D E L N R T T 10/27/22 Inactive SA
Exec Rudic Amorphous Gemstone 863 2 682 515 - 496 802 273 405 445 - - C D D L N R T Y 01/02/23 Inactive SA
Dopig Rudic Amorphous Gemstone 861 2 884 414 - 517 755 253 482 397 - - D D L N R T T Y 08/12/23 Inactive SA
Auhifou Rudic Amorphous Gemstone 860 2 755 496 - 441 779 227 472 493 - - D E L N R T T Y 04/09/23 Inactive SA
Uwimow Rudic Amorphous Gemstone 860 2 719 484 - 448 759 288 454 447 - - C D E L N T T Y 01/10/24 Inactive SA
Ikauveg Rudic Amorphous Gemstone 860 2 772 503 - 408 812 249 527 399 - - D D E L N R T Y 07/10/24 Inactive SA
Afotris Rudic Amorphous Gemstone 855 2 686 469 - 500 789 236 460 472 - - C D E L N R T Y 11/17/23 Inactive SA
Carbaroreusis Rudic Amorphous Gemstone 855 2 823 443 - 495 782 279 397 426 - - D D E L N T T Y 06/29/24 Inactive SA
Duroghauium Rudic Amorphous Gemstone 854 2 944 462 - 445 804 230 432 421 - - 11/09/21 Inactive SA
Diloboeism Rudic Amorphous Gemstone 854 2 315 521 - 486 798 307 447 515 - - C 05/09/22 Inactive SA
Kofai Rudic Amorphous Gemstone 854 2 912 420 - 408 778 318 373 446 - - N 07/14/22 Inactive SA
Odecaate Rudic Amorphous Gemstone 853 2 779 458 - 379 751 255 518 481 - - L 04/05/22 Inactive SA
Carbiefij Rudic Amorphous Gemstone 848 2 706 528 - 381 749 265 419 515 - - 09/18/21 Inactive SA
Tripootas Rudic Amorphous Gemstone 846 2 701 431 - 445 810 274 448 456 - - D 11/06/22 Inactive SA
Quadereugeepate Rudic Amorphous Gemstone 845 2 693 381 - 457 748 274 484 500 - - D D E L N R T Y 03/24/23 Inactive SA
Quadaliism Rudic Amorphous Gemstone 845 2 859 447 - 445 809 226 420 465 - - C D E L N R T Y 06/09/23 Inactive SA
Agakki Rudic Amorphous Gemstone 845 2 621 444 - 465 763 302 399 497 - - C D E L N R T Y 07/04/23 Inactive SA
Tridahokiam Rudic Amorphous Gemstone 845 2 522 478 - 433 810 289 498 440 - - C D E L N T T Y 07/19/24 Active SA
Nahe Rudic Amorphous Gemstone 844 2 871 422 - 487 749 228 509 384 - - C D D E N R T Y 01/26/24 Inactive SA
Ihehine Rudic Amorphous Gemstone 844 2 990 428 - 505 755 241 376 403 - - C D D E L N R T 06/18/24 Inactive SA
Eboviic Rudic Amorphous Gemstone 843 2 800 387 - 486 756 253 475 441 - - C D E L R T T Y 04/07/24 Inactive SA
Esete Rudic Amorphous Gemstone 842 2 483 530 - 485 757 263 518 402 - - D E L N R T T Y 03/03/24 Inactive SA
Eiareganeovide Rudic Amorphous Gemstone 841 2 119 528 - 485 770 299 518 526 - - C D E L N R T Y 02/05/24 Inactive SA
Omnikamowea Rudic Amorphous Gemstone 839 2 542 475 - 503 751 288 462 415 - - C 01/28/22 Inactive SA
Aboic Rudic Amorphous Gemstone 839 2 824 440 - 477 752 232 484 399 - - R 06/06/22 Inactive SA
Tawo Rudic Amorphous Gemstone 837 2 733 432 - 455 765 245 431 491 - - 08/26/21 Inactive SA
Illiium Rudic Amorphous Gemstone 836 2 531 519 - 432 765 238 507 468 - - E 08/16/22 Inactive SA
Tritripavevian Rudic Amorphous Gemstone 831 2 524 478 - 419 801 282 520 395 - - C E L N R T T Y 10/01/22 Inactive SA
Vaicekkaokeite Rudic Amorphous Gemstone 830 2 702 458 - 491 766 246 431 418 - - C E L N R T T Y 01/25/24 Inactive SA
Carbtribaniian Rudic Amorphous Gemstone 829 2 602 465 - 513 778 242 374 493 - - L T 02/28/22 Inactive SA
Ipasis Rudic Amorphous Gemstone 829 2 203 478 - 442 791 309 504 511 - - D D L N R T T Y 09/15/23 Inactive SA
Eiabewooide Rudic Amorphous Gemstone 828 2 277 484 - 514 758 300 460 471 - - 08/07/21 Inactive SA
Teusisis Rudic Amorphous Gemstone 828 2 602 488 - 494 765 238 452 423 - - D D L N R T T Y 03/25/24 Inactive SA
Kameahoate Rudic Amorphous Gemstone 826 2 486 450 - 443 801 273 525 410 - - C D D E N R T T 05/23/23 Inactive SA
Omnitrisis Rudic Amorphous Gemstone 825 2 613 456 - 373 797 296 377 517 - - N 06/19/22 Inactive SA
Ohopaium Rudic Amorphous Gemstone 824 2 723 506 - 451 769 262 383 395 - - C D D E L N T Y 04/25/23 Inactive SA
Leostaian Rudic Amorphous Gemstone 823 2 447 499 - 505 749 233 410 525 - - D D E L R T T Y 03/10/23 Inactive SA
Iapibi Rudic Amorphous Gemstone 822 2 475 371 - 428 782 275 511 520 - - N 02/16/22 Inactive SA
Owin Rudic Amorphous Gemstone 820 2 573 516 - 489 799 223 381 458 - - R 12/02/22 Inactive SA
Aloic Rudic Amorphous Gemstone 818 2 314 483 - 407 786 272 505 507 - - 11/15/21 Inactive SA
Ffidi Rudic Amorphous Gemstone 817 2 505 457 - 451 812 282 469 386 - - T 03/11/22 Inactive SA
Ditrikocauloavvate Rudic Amorphous Gemstone 817 2 523 427 - 470 778 286 405 469 - - C D E L N T T Y 08/27/23 Inactive SA
Tribitaium Rudic Amorphous Gemstone 817 2 701 427 - 409 754 227 464 487 - - D D E L R T T Y 03/15/24 Inactive SA
Carbtetrapibiiam Rudic Amorphous Gemstone 816 2 638 462 - 407 762 253 446 453 - - C D D E L N R T 02/08/24 Inactive SA
Tribevaine Rudic Amorphous Gemstone 814 2 123 442 - 458 804 316 495 510 - - C D E L N T T Y 09/05/23 Inactive SA
Asmebady Rudic Amorphous Gemstone 814 2 677 408 - 510 789 226 458 394 - - C D E N R T T Y 04/24/24 Inactive SA
Waurhoate Rudic Amorphous Gemstone 813 2 686 379 - 447 762 229 431 519 - - C D D E L N T Y 01/26/23 Inactive SA
Egoloiium Rudic Amorphous Gemstone 811 2 525 475 - 420 757 283 445 426 - - C D D L N R T T 12/10/22 Inactive SA
Kesoium Rudic Amorphous Gemstone 810 2 297 394 - 464 769 314 471 495 - - C D E L N R T T 05/26/24 Inactive SA
Ronan Rudic Amorphous Gemstone 808 2 126 426 - 512 803 306 504 454 - - T 07/05/22 Inactive SA
Akolomesis Rudic Amorphous Gemstone 806 2 457 435 - 448 756 230 479 509 - - T 05/12/23 Inactive SA
Oipirag Rudic Amorphous Gemstone 806 2 756 391 - 380 771 227 423 514 - - C D E L N R T T 12/05/23 Inactive SA
Opti Rudic Amorphous Gemstone 805 2 573 375 - 485 751 229 498 451 - - D 02/06/22 Inactive SA
Mekaine Rudic Amorphous Gemstone 805 2 204 526 - 501 757 290 504 372 - - C 06/10/22 Inactive SA
Epeekarigiam Rudic Amorphous Gemstone 805 2 224 473 - 406 770 315 497 463 - - D D E N R T T Y 07/21/23 Inactive SA
Tripeseogiam Rudic Amorphous Gemstone 800 2 150 506 - 499 784 287 380 512 - - 09/06/21 Inactive SA
Miro Rudic Amorphous Gemstone 800 2 312 489 - 387 751 310 413 505 - - L 01/15/22 Inactive SA
Atofa Rudic Amorphous Gemstone 800 2 502 444 - 504 799 248 426 391 - - N 06/20/22 Inactive SA
Iresexa Rudic Amorphous Gemstone 800 2 188 474 - 374 775 284 511 529 - - C D D E N R T T 06/18/23 Inactive SA
Euwoic Rudic Amorphous Gemstone 799 2 176 482 - 440 788 255 508 501 - - D 07/29/22 Inactive SA
Efoobi Rudic Amorphous Gemstone 794 2 509 451 - 373 786 285 463 401 - - C D D E N T T Y 01/15/24 Inactive SA
Carbiframium Rudic Amorphous Gemstone 792 2 68 466 - 521 794 278 501 432 - - T 01/23/22 Inactive SA
Evatagovine Rudic Amorphous Gemstone 791 2 406 375 - 502 760 287 429 440 - - C D D E N R T Y 04/23/24 Inactive SA
Oegi Rudic Amorphous Gemstone 790 2 681 445 - 390 785 252 408 396 - - C D E L R T T Y 10/24/22 Inactive SA
Lorielfe Rudic Amorphous Gemstone 786 2 48 480 - 466 756 296 528 430 - - C D D E N R T T 04/06/24 Inactive SA
Trirhoweine Rudic Amorphous Gemstone 784 2 307 492 - 483 792 240 420 435 - - Y 11/30/21 Inactive SA
Wiska Rudic Amorphous Gemstone 783 2 119 500 - 449 797 261 471 465 - - C D E L N R T Y 10/18/23 Inactive SA
Trifapefaiide Rudic Amorphous Gemstone 781 2 358 413 - 444 794 241 447 484 - - T 03/11/22 Inactive SA
Caoree Rudic Amorphous Gemstone 780 2 67 476 - 502 797 302 407 448 - - C D D L N R T T 12/12/23 Inactive SA
Carbakoreris Rudic Amorphous Gemstone 777 2 307 485 - 491 788 224 373 484 - - D E L N R T T Y 02/22/24 Inactive SA
Trilekafe Rudic Amorphous Gemstone 776 2 513 425 - 489 768 241 388 401 - - C D E L N R T Y 01/10/23 Inactive SA
Voijo Rudic Amorphous Gemstone 776 2 202 458 - 384 799 294 448 470 - - C D D L R T T Y 04/16/23 Inactive SA
Sewa Rudic Amorphous Gemstone 775 2 295 371 - 436 792 290 444 467 - - C E L N R T T Y 02/05/23 Inactive SA
Wegakiam Rudic Amorphous Gemstone 775 2 157 373 - 445 785 268 490 526 - - C D L N R T T Y 06/26/23 Inactive SA
Ehaudeg Rudic Amorphous Gemstone 774 2 62 459 - 410 756 276 500 517 - - C 12/24/21 Inactive SA
Tafoofi Rudic Amorphous Gemstone 774 2 41 444 - 496 789 281 472 455 - - C D D E L R T T 06/12/23 Inactive SA
Trirakeamnide Rudic Amorphous Gemstone 774 2 394 394 - 504 789 257 438 385 - - C D D E L R T Y 12/31/23 Inactive SA
Moghav Rudic Amorphous Gemstone 770 2 247 393 - 472 793 295 464 388 - - T 04/22/22 Inactive SA
Igoroedi Rudic Amorphous Gemstone 770 2 144 416 - 432 787 267 516 458 - - C D D N R T T Y 03/14/24 Inactive SA
Dirifeforis Rudic Amorphous Gemstone 767 2 509 434 - 437 810 247 375 389 - - C D D L N T T Y 10/09/23 Inactive SA
Olylviki Rudic Amorphous Gemstone 766 2 423 377 - 419 759 248 413 500 - - L 09/05/22 Inactive SA
Omnifanidom Rudic Amorphous Gemstone 766 2 502 387 - 446 790 263 395 393 - - C D E N R T T Y 10/31/23 Inactive SA
Carbitaian Rudic Amorphous Gemstone 758 2 38 461 - 373 810 259 528 471 - - C D D E N R T Y 02/24/23 Inactive SA
Trikogievviam Rudic Amorphous Gemstone 756 2 132 453 - 433 792 284 425 432 - - C D L N R T T Y 06/12/24 Inactive SA
Trineodadeviwiism Rudic Amorphous Gemstone 755 2 212 413 - 376 761 233 493 522 - - T 08/15/23 Inactive SA
Wyses Rudic Amorphous Gemstone 754 2 208 382 - 407 773 237 525 472 - - N 02/08/22 Inactive SA
Durisapideic Rudic Amorphous Gemstone 749 2 45 429 - 476 769 233 501 459 - - D 08/04/22 Inactive SA
Onaco Rudic Amorphous Gemstone 749 2 57 501 - 431 767 273 402 461 - - C D E L N R T Y 05/11/24 Inactive SA
Falifeian Rudic Amorphous Gemstone 747 2 91 472 - 396 775 290 427 438 - - T 04/12/22 Inactive SA
Saitinan Rudic Amorphous Gemstone 746 2 249 473 - 414 802 226 453 394 - - N 04/30/22 Inactive SA
Quadewotake Rudic Amorphous Gemstone 746 2 483 385 - 376 769 228 442 426 - - L 09/21/22 Inactive SA
Akiadwai Rudic Amorphous Gemstone 739 2 411 436 - 386 751 234 418 403 - - D 11/06/22 Inactive SA
Durohoism Rudic Amorphous Gemstone 739 2 19 416 - 393 788 315 482 403 - - C D D E N R T T 10/20/23 Inactive SA
Macoic Rudic Amorphous Gemstone 735 2 22 509 - 385 763 262 457 431 - - C 03/24/22 Inactive SA
Lamissis Rudic Amorphous Gemstone 733 2 418 371 - 383 770 256 405 411 - - L 12/18/22 Inactive SA
Daiejadoide Rudic Amorphous Gemstone 733 2 128 425 - 452 752 252 439 424 - - D D L N R T T Y 03/28/23 Inactive SA
Ilomism Rudic Amorphous Gemstone 732 2 69 375 - 386 806 225 507 508 - - C D E N R T T Y 10/18/22 Inactive SA
Amilekaide Rudic Amorphous Gemstone 731 2 122 410 - 496 773 225 380 480 - - D D E L N R T Y 11/14/23 Inactive SA
Eehamris Rudic Amorphous Gemstone 729 2 30 500 - 378 748 225 525 424 - - C D E L N R T Y 07/25/23 Inactive SA
Avaxi Rudic Amorphous Gemstone 713 2 163 474 - 429 774 223 378 400 - - C D E L N R T Y 12/25/22 Inactive SA
Oravem Rudic Amorphous Gemstone 667 2 46 386 - 407 789 225 389 378 - - C D E N R T T Y 09/30/23 Inactive SA
Schematic Formula Section Rank
Schematic Name Class
Standard Battle Core Amorphous Gemstone
Standard Assault Core Amorphous Gemstone
Kinetic Protection Armor Layer Amorphous Gemstone
Advanced Battle Core Amorphous Gemstone
Advanced Assault Core Amorphous Gemstone
Chemical Warhead Amorphous Gemstone
Basic Assault Core Gemstone
Blaster Pistol Barrel Gemstone
Component - Unit Delivery Cartridge Gemstone
Basic Battle Core Gemstone
Basic Reconnaissance Core Gemstone
Element Processing System Fuse Gemstone
Element Processing Filter Gemstone
Enzyme Centrifuge Gemstone
Structure Customization Kit Gemstone
Crafted Armor Color Kit Gemstone
Type 11 Firework Mineral
Double-Bladed First Generation Lightsaber Mineral
Type 10 Firework Mineral
Reinforced Combat Staff Mineral
Metal Staff Mineral
Droid Customization Kit Mineral
Droid Customization Kit Mineral
Cryo Lance Mineral
Weapon, Droid, and General Item Crafting Tool Mineral
Type 3 Firework Mineral
Type 2 Firework Mineral
Type 1 Firework Mineral
Survival Knife Mineral
Structure and Furniture Crafting Tool Mineral
Starship Crafting Tool Mineral
Reverse Engineering Tool Mineral
Generic Crafting Tool Mineral
Food and Chemical Crafting Tool Mineral
Clothing and Armor Crafting Tool Mineral
Two-Handed First Generation Lightsaber Mineral
First Generation Lightsaber Mineral
Type 4 Firework Mineral
Droid Decal Kit Mineral
Droid Decal Kit Mineral
Kaminoan Great Staff Mineral
Stone Knife Mineral
Kashyyyk Bladestick Mineral
Blackbane Nail Mineral
Incubator Unit Mineral
Weapon, Droid, and General Item Crafting Station Mineral
Structure and Furniture Crafting Station Mineral
Starship Crafting Station Mineral
Food and Chemical Crafting Station Mineral
Clothing and Armor Crafting Station Mineral
Vehicle Customization Kit Mineral
Vehicle Customization Kit Mineral
Type 5 Firework Mineral
Type 18 Firework Mineral
Bacta Kit Charge Loader Inorganic
Bacta Kit Mark I Inorganic
Bacta Kit Mark II Inorganic
Bacta Kit Mark III Inorganic