Elyf

Cortosis Siliclastic Ore

2

eCPU

636

Overall

69

OQ

404

CR

181

DR

564

HR

463

MA

168

SR

124

UT

Corellia Dantooine Dathomir Endor Lok Naboo Tatooine Yavin
Name Type Rating eCPU OQ CR CD DR HR MA SR UT FL PE Planet   Date Status Source
Durejoniic Cortosis Siliclastic Ore 918 2 837 503 - 255 505 493 231 269 - - D D E N R T T Y 12/20/22 Inactive SA
Evopi Cortosis Siliclastic Ore 873 2 818 407 - 232 563 482 218 250 - - C D D L N R T Y 06/05/24 Inactive SA
Afev Cortosis Siliclastic Ore 867 2 970 469 - 258 545 453 174 216 - - Y 05/14/22 Inactive SA
Orev Cortosis Siliclastic Ore 850 2 629 480 - 257 550 529 208 194 - - D D E N R T T Y 01/01/23 Inactive SA
Wehe Cortosis Siliclastic Ore 848 2 749 560 - 247 402 499 222 198 - - Y 07/06/22 Inactive SA
Roawe Cortosis Siliclastic Ore 834 2 792 500 - 240 422 553 207 178 - - T 09/01/22 Inactive SA
Tomoate Cortosis Siliclastic Ore 834 2 545 524 - 218 487 490 195 267 - - N 04/19/23 Inactive SA
Omniheegoslos Cortosis Siliclastic Ore 833 2 964 481 - 255 471 433 151 223 - - C D E N R T T Y 09/30/22 Inactive SA
Divasa Cortosis Siliclastic Ore 811 2 998 482 - 109 384 542 230 214 - - T 12/04/21 Inactive SA
Omninotiveian Cortosis Siliclastic Ore 809 2 862 451 - 257 507 387 221 140 - - C D E L R T T Y 03/16/23 Inactive SA
Acewiate Cortosis Siliclastic Ore 805 2 448 417 - 232 491 442 225 262 - - L 10/29/22 Inactive SA
Otamohris Cortosis Siliclastic Ore 804 2 436 526 - 250 461 563 224 152 - - L 02/01/22 Inactive SA
Ofosoaism Cortosis Siliclastic Ore 803 2 606 491 - 239 485 519 180 192 - - C D D E N T T Y 12/19/22 Inactive SA
Alehipiam Cortosis Siliclastic Ore 802 2 784 555 - 264 389 552 106 204 - - T 01/08/22 Inactive SA
Quadatefimocism Cortosis Siliclastic Ore 802 2 905 521 - 118 529 407 218 204 - - D D E N R T T Y 05/04/23 Inactive SA
Felo Cortosis Siliclastic Ore 797 2 837 394 - 260 389 500 175 204 - - C 12/24/21 Inactive SA
Aloopeo Cortosis Siliclastic Ore 797 2 778 467 - 228 410 458 155 250 - - C D D E N R T Y 04/10/23 Inactive SA
Odewee Cortosis Siliclastic Ore 795 2 842 562 - 258 431 432 212 90 - - C D D L N R T Y 08/24/23 Inactive SA
Carbotov Cortosis Siliclastic Ore 793 2 639 480 - 202 562 513 151 207 - - T 12/25/21 Inactive SA
Obiate Cortosis Siliclastic Ore 787 2 219 548 - 202 494 482 227 234 - - 10/04/21 Inactive SA
Carbneoraeteian Cortosis Siliclastic Ore 787 2 929 539 - 99 560 519 96 254 - - C D D L N T T Y 01/16/23 Inactive SA
Weedehaiek Cortosis Siliclastic Ore 787 2 335 424 - 247 534 498 187 237 - - D D E N R T T Y 06/30/24 Inactive SA
Quadotiism Cortosis Siliclastic Ore 784 2 959 460 - 139 566 435 138 226 - - C D D E L R T Y 09/05/23 Inactive SA
Omnigosajilpeate Cortosis Siliclastic Ore 782 2 726 424 - 251 410 456 182 203 - - C D D L N T T Y 05/17/24 Inactive SA
Owiedeium Cortosis Siliclastic Ore 777 2 772 539 - 215 398 405 175 201 - - C D D E N R T Y 02/09/23 Inactive SA
Rihi Cortosis Siliclastic Ore 770 2 967 545 - 151 389 523 102 229 - - C D D N R T T Y 06/29/23 Inactive SA
Omniceporis Cortosis Siliclastic Ore 770 2 500 397 - 267 560 455 181 168 - - D D E L R T T Y 09/16/23 Inactive SA
Nakeic Cortosis Siliclastic Ore 770 2 367 439 - 256 512 392 174 257 - - C D L N R T T Y 12/02/23 Inactive SA
Ditriism Cortosis Siliclastic Ore 768 2 640 521 - 259 541 386 122 187 - - C D E N R T T Y 02/19/24 Inactive SA
Oheseuwe Cortosis Siliclastic Ore 767 2 543 514 - 224 544 397 146 214 - - D D E L N T T Y 06/10/23 Inactive SA
Idin Cortosis Siliclastic Ore 765 2 785 480 - 206 396 520 136 203 - - 09/09/21 Inactive SA
Quadacepide Cortosis Siliclastic Ore 763 2 655 493 - 97 554 525 136 261 - - C D E N R T T Y 01/09/23 Inactive SA
Omnidaleaate Cortosis Siliclastic Ore 759 2 488 525 - 158 550 439 136 264 - - L T 11/20/22 Inactive SA
Vefim Cortosis Siliclastic Ore 756 2 153 428 - 257 550 494 179 220 - - N 05/30/22 Inactive SA
Omnineohediism Cortosis Siliclastic Ore 753 2 561 538 - 220 506 496 141 154 - - T 04/26/22 Inactive SA
Dipegiloekine Cortosis Siliclastic Ore 753 2 858 554 - 109 532 564 158 112 - - C E L N R T T Y 03/13/24 Inactive SA
Asa Cortosis Siliclastic Ore 749 2 349 548 - 133 394 556 211 228 - - 09/06/21 Inactive SA
Eleaga Cortosis Siliclastic Ore 749 2 510 439 - 230 406 522 167 202 - - C D D E L N R Y 04/23/24 Inactive SA
Okid Cortosis Siliclastic Ore 748 2 913 400 - 204 424 521 147 152 - - 09/14/21 Inactive SA
Carbipesajism Cortosis Siliclastic Ore 745 2 495 414 - 166 549 538 118 255 - - D D L N R T T Y 10/09/23 Inactive SA
Omnidifereoric Cortosis Siliclastic Ore 744 2 366 549 - 214 440 542 88 261 - - C E L N R T T Y 03/13/23 Inactive SA
Durabeka Cortosis Siliclastic Ore 743 2 789 457 - 136 566 387 223 123 - - C D E L N R T T 08/20/23 Inactive SA
Gohou Cortosis Siliclastic Ore 742 2 754 494 - 259 442 397 170 106 - - T 07/28/22 Inactive SA
Quadisofieficiic Cortosis Siliclastic Ore 742 2 606 502 - 221 435 515 82 230 - - C D D E L T T Y 03/29/23 Inactive SA
Mulo Cortosis Siliclastic Ore 740 2 725 471 - 99 427 525 212 179 - - C D E L N R T Y 10/24/23 Inactive SA
Omninaponism Cortosis Siliclastic Ore 736 2 686 431 - 164 425 507 169 194 - - T 04/24/22 Inactive SA
Tricemoveobian Cortosis Siliclastic Ore 735 2 751 476 - 155 563 480 121 166 - - C D E L N T T Y 05/16/23 Inactive SA
Manoh Cortosis Siliclastic Ore 729 2 340 410 - 190 532 446 174 231 - - C D D E L N T Y 11/01/23 Inactive SA
Enoca Cortosis Siliclastic Ore 729 2 335 539 - 200 555 532 102 194 - - C D E N R T T Y 11/18/23 Inactive SA
Rasopik Cortosis Siliclastic Ore 729 2 638 538 - 101 551 446 198 142 - - C D D L N R T Y 05/01/24 Inactive SA
Digometaide Cortosis Siliclastic Ore 728 2 971 452 - 83 458 464 208 134 - - 09/25/21 Inactive SA
Divoifeism Cortosis Siliclastic Ore 728 2 605 560 - 223 440 456 147 125 - - C D D E L R T Y 08/07/23 Inactive SA
Maduhris Cortosis Siliclastic Ore 728 2 347 432 - 153 449 396 227 255 - - D D E L R T T Y 05/06/24 Inactive SA
Carbahoop Cortosis Siliclastic Ore 727 2 560 544 - 177 406 418 216 142 - - C D E L N R T Y 09/03/23 Inactive SA
Napovao Cortosis Siliclastic Ore 724 2 330 468 - 232 396 536 177 174 - - D 03/07/22 Inactive SA
Ehok Cortosis Siliclastic Ore 723 2 289 524 - 212 444 550 226 90 - - 11/15/21 Inactive US
Omnikenag Cortosis Siliclastic Ore 722 2 909 399 - 215 542 383 133 118 - - D D E L N R T Y 01/17/24 Inactive SA
Doove Cortosis Siliclastic Ore 720 2 949 484 - 166 550 538 78 100 - - C D D E R T T Y 10/11/22 Inactive SA
Voisa Cortosis Siliclastic Ore 717 2 885 476 - 90 525 417 207 109 - - C D D E L R T Y 05/09/23 Inactive SA
Iseubide Cortosis Siliclastic Ore 717 2 286 401 - 249 497 498 123 220 - - C D D E N R T Y 05/25/23 Inactive SA
Balih Cortosis Siliclastic Ore 715 2 644 462 - 257 507 491 73 140 - - C D D E L N T T 09/21/22 Inactive SA
Trimakosacris Cortosis Siliclastic Ore 715 2 596 420 - 237 527 442 156 109 - - C D D E N R T Y 02/02/23 Inactive SA
Amesetoate Cortosis Siliclastic Ore 715 2 218 490 - 239 432 500 168 179 - - C D D E N T T Y 07/18/23 Inactive SA
Lope Cortosis Siliclastic Ore 715 2 311 553 - 97 543 485 210 172 - - C D D L R T T Y 07/24/24 Active SA
Soedetak Cortosis Siliclastic Ore 714 2 725 551 - 264 393 430 122 93 - - D 06/01/22 Inactive SA
Foco Cortosis Siliclastic Ore 712 2 729 460 - 207 389 474 117 175 - - L 02/28/23 Inactive SA
Akomniawium Cortosis Siliclastic Ore 711 2 567 545 - 138 491 393 217 118 - - T 04/16/22 Inactive SA
Ekkog Cortosis Siliclastic Ore 710 2 913 419 - 115 460 432 150 180 - - L 12/01/21 Inactive SA
Ilam Cortosis Siliclastic Ore 709 2 342 511 - 209 403 392 196 187 - - R 11/14/22 Inactive SA
Nabome Cortosis Siliclastic Ore 709 2 157 503 - 210 432 535 123 244 - - D D E L N R T T 09/30/23 Inactive SA
Duracaide Cortosis Siliclastic Ore 707 2 312 495 - 127 451 533 205 181 - - 09/02/21 Inactive SA
Ovenisis Cortosis Siliclastic Ore 705 2 303 443 - 174 406 561 187 186 - - C D D E L R T Y 07/24/24 Active SA
Carberurloide Cortosis Siliclastic Ore 701 2 248 404 - 177 470 502 162 236 - - T 03/16/22 Inactive SA
Trifogiic Cortosis Siliclastic Ore 701 2 968 429 - 154 435 560 95 121 - - L 09/19/22 Inactive SA
Cavikri Cortosis Siliclastic Ore 699 2 803 487 - 139 384 486 105 197 - - L 06/23/22 Inactive SA
Iwofoabowian Cortosis Siliclastic Ore 699 2 250 563 - 170 547 493 120 180 - - C E L N R T Y 10/01/22 Inactive SA
Aocop Cortosis Siliclastic Ore 697 2 908 414 - 117 417 429 175 150 - - C D D E L R T Y 07/31/23 Inactive SA
Emmeo Cortosis Siliclastic Ore 696 2 694 391 - 217 522 437 91 162 - - C 02/03/22 Inactive SA
Dowi Cortosis Siliclastic Ore 696 2 330 453 - 262 438 434 136 174 - - E T 08/16/22 Inactive SA
Rapadaide Cortosis Siliclastic Ore 695 2 236 554 - 140 529 410 159 213 - - C D D L N T T Y 11/11/23 Inactive SA
Difowiic Cortosis Siliclastic Ore 694 2 909 411 - 133 438 547 87 167 - - L 03/07/23 Inactive SA
Neere Cortosis Siliclastic Ore 693 2 657 488 - 176 509 550 103 99 - - L 02/15/22 Inactive SA
Omnibabifate Cortosis Siliclastic Ore 693 2 64 521 - 154 478 460 177 236 - - C D D E L R T Y 01/28/24 Inactive SA
Ittemoo Cortosis Siliclastic Ore 692 2 128 555 - 262 462 388 194 116 - - 08/04/21 Inactive SA
Itemian Cortosis Siliclastic Ore 692 2 537 441 - 114 444 529 141 211 - - N 03/24/22 Inactive SA
Hafaium Cortosis Siliclastic Ore 692 2 22 423 - 269 382 427 172 244 - - D 07/26/22 Inactive SA
Omnitoweee Cortosis Siliclastic Ore 692 2 867 488 - 141 412 399 196 86 - - E 09/04/22 Inactive SA
Omnitowee Cortosis Siliclastic Ore 692 2 867 488 - 141 412 399 196 86 - - C D E L R T T Y 09/04/22 Inactive SA
Durisaebium Cortosis Siliclastic Ore 691 2 688 492 - 185 496 459 96 134 - - T 12/12/21 Inactive SA
Tiahe Cortosis Siliclastic Ore 691 2 176 431 - 201 414 445 205 204 - - C D D E L T T 03/27/24 Inactive SA
Carbanaine Cortosis Siliclastic Ore 690 2 357 558 - 158 512 457 184 107 - - C D D E L N T T 02/07/24 Inactive SA
Ahuwe Cortosis Siliclastic Ore 689 2 551 396 - 128 455 470 120 256 - - C D L N R T T Y 02/27/24 Inactive SA
Durevaifoism Cortosis Siliclastic Ore 685 2 790 466 - 99 555 421 172 96 - - D E L N R T T Y 06/20/23 Inactive SA
Carbopicai Cortosis Siliclastic Ore 681 2 538 506 - 120 566 550 121 108 - - C D L N R T T Y 06/22/24 Inactive SA
Duriarhycium Cortosis Siliclastic Ore 680 2 572 421 - 123 481 496 191 119 - - C D D E N R T Y 01/26/23 Inactive SA
Edyrr Cortosis Siliclastic Ore 675 2 342 494 - 136 454 505 204 118 - - T 04/05/23 Inactive SA
Triferooha Cortosis Siliclastic Ore 673 2 327 386 - 94 510 385 221 221 - - D 08/23/22 Inactive SA
Durygakekism Cortosis Siliclastic Ore 673 2 983 535 - 92 422 442 102 129 - - D D E N R T T Y 02/26/24 Inactive SA
Laumiium Cortosis Siliclastic Ore 673 2 119 528 - 240 421 493 106 188 - - C D D E L T T Y 04/24/24 Inactive SA
Thedoafiaf Cortosis Siliclastic Ore 669 2 348 553 - 264 402 515 97 93 - - E T 08/16/22 Inactive SA
Baegileiv Cortosis Siliclastic Ore 668 2 433 383 - 212 385 536 155 132 - - C D E L N T T Y 02/14/23 Inactive SA
Obeag Cortosis Siliclastic Ore 666 2 134 441 - 238 434 409 187 155 - - C D E L N R T Y 12/28/23 Inactive SA
Mefoad Cortosis Siliclastic Ore 663 2 432 537 - 104 409 448 203 131 - - T 02/22/22 Inactive SA
Opid Cortosis Siliclastic Ore 661 2 251 494 - 208 406 419 88 242 - - 08/23/21 Inactive SA
Durditeberatsis Cortosis Siliclastic Ore 660 2 215 455 - 165 411 497 191 152 - - R 03/30/22 Inactive SA
Oapo Cortosis Siliclastic Ore 658 2 15 542 - 105 503 400 201 212 - - R 03/02/22 Inactive SA
Irade Cortosis Siliclastic Ore 655 2 120 487 - 190 484 451 215 88 - - C E L N R T T Y 04/05/24 Inactive SA
Aleoneweoc Cortosis Siliclastic Ore 650 2 245 496 - 243 388 460 108 152 - - 11/06/21 Inactive SA
Vivoki Cortosis Siliclastic Ore 650 2 119 545 - 212 458 395 178 110 - - C D D L N R T T 12/02/23 Inactive SA
Asoisis Cortosis Siliclastic Ore 648 2 314 517 - 173 540 532 93 101 - - 08/22/21 Inactive SA
Trimoliiam Cortosis Siliclastic Ore 647 2 205 390 - 157 434 421 145 247 - - T 12/17/21 Inactive SA
Didifiaine Cortosis Siliclastic Ore 645 2 545 414 - 122 392 561 111 168 - - 07/24/21 Inactive SA
Oveite Cortosis Siliclastic Ore 644 2 632 467 - 205 390 452 110 89 - - C D E N R T T Y 03/06/24 Inactive SA
Edari Cortosis Siliclastic Ore 642 2 113 399 - 217 509 478 124 160 - - C D E L N R T T 12/31/22 Inactive SA
Edewaide Cortosis Siliclastic Ore 641 2 169 384 - 218 413 498 209 86 - - D L 12/03/22 Inactive SA
Oixad Cortosis Siliclastic Ore 641 2 6 398 - 140 543 413 175 221 - - C D D E N R T Y 06/06/23 Inactive SA
Diveco Cortosis Siliclastic Ore 639 2 232 383 - 182 464 383 129 226 - - D D L N R T T Y 05/21/23 Inactive SA
Elyf Cortosis Siliclastic Ore 636 2 69 404 - 181 564 463 168 124 - - C D D E L N T Y 07/06/24 Inactive SA
Nirassis Cortosis Siliclastic Ore 635 2 150 485 - 184 494 420 140 146 - - L 09/14/22 Inactive SA
Quadtriremesis Cortosis Siliclastic Ore 627 2 322 566 - 118 449 492 115 129 - - C D D N R T T Y 05/30/24 Inactive SA
Aebahaate Cortosis Siliclastic Ore 626 2 152 398 - 141 397 550 105 238 - - 10/11/21 Inactive SA
Carbeotobeofine Cortosis Siliclastic Ore 623 2 234 448 - 100 542 446 154 150 - - T 06/21/22 Inactive SA
Dinalaposis Cortosis Siliclastic Ore 622 2 404 454 - 213 442 382 71 161 - - C D D E L R T Y 11/12/22 Inactive SA
Omnidacaiam Cortosis Siliclastic Ore 615 2 337 396 - 209 391 419 72 204 - - D E L N R T T Y 12/12/23 Inactive SA
Oewegeism Cortosis Siliclastic Ore 614 2 661 418 - 155 383 507 93 96 - - C D E N R T T Y 01/20/23 Inactive SA
Imixekaen Cortosis Siliclastic Ore 613 2 231 428 - 126 536 389 147 154 - - C D D E L N R T 01/01/24 Inactive SA
Neihe Cortosis Siliclastic Ore 604 2 81 473 - 179 411 502 89 176 - - C D D E L R T Y 11/28/22 Inactive SA
Arawocadiam Cortosis Siliclastic Ore 601 2 81 423 - 146 518 502 169 83 - - C D L N R T T Y 03/22/24 Inactive SA
Aogapiam Cortosis Siliclastic Ore 594 2 142 418 - 140 407 427 222 88 - - D D E L N R T T 10/20/22 Inactive SA
Omnibabegium Cortosis Siliclastic Ore 588 2 98 485 - 103 458 503 107 168 - - C D E L N R T Y 06/20/24 Inactive SA
Ahiedeiagian Cortosis Siliclastic Ore 587 2 225 514 - 108 421 426 102 173 - - C D E L N R T Y 11/09/23 Inactive SA
Voxo Cortosis Siliclastic Ore 582 2 186 472 - 135 385 384 200 91 - - C D D E R T T Y 01/31/23 Inactive SA
Solig Cortosis Siliclastic Ore 576 2 19 517 - 145 486 407 72 183 - - C D E L N R T Y 04/10/24 Inactive SA
Haba Cortosis Siliclastic Ore 562 2 8 444 - 167 541 403 97 119 - - 10/20/21 Inactive SA
Demyg Cortosis Siliclastic Ore 543 2 9 476 - 145 554 400 92 90 - - C D D E L N T T 04/29/23 Inactive SA
Coaroneism Cortosis Siliclastic Ore 523 2 305 479 - 99 409 427 84 84 - - D E L N R T T Y 01/27/24 Inactive SA
Schematic Formula Section Rank
Schematic Name Class
Armor Plating Model III Siliclastic Ore
Havoc Starfighter Chassis Blueprints Siliclastic Ore
Chepat Military Grade Prototype Deflector Shield Siliclastic Ore
Imperial YE-4 Gunship Chassis Blueprints Siliclastic Ore
Black Sun AEG-77 Vigo Chassis Blueprints Siliclastic Ore
TIE Defender Chassis Blueprints Siliclastic Ore
KSE Firespray Chassis Blueprints Siliclastic Ore
Heavy Lightning Cannon Siliclastic Ore
Incom X4 Gunship Chassis Blueprints Siliclastic Ore
Engine Stabilizer - Mark II Siliclastic Ore
Engine Stabilizer - Mark I Siliclastic Ore
Engine Overhaul - Mark II Siliclastic Ore
Engine Overhaul - Mark I Siliclastic Ore
YT-1300 Chassis Blueprints Siliclastic Ore
YKL-37R Nova Courier Chassis Blueprints Siliclastic Ore
VT-49 Decimator Chassis Blueprints Siliclastic Ore
TIE Oppressor Chassis Blueprints Siliclastic Ore
Mark V Deflector Shield Generator Siliclastic Ore
Mark IV Deflector Shield Generator Siliclastic Ore
Mark III Deflector Shield Generator Siliclastic Ore
Mark II Deflector Shield Generator Siliclastic Ore
Mark I Shield Generator Siliclastic Ore
M22-T "Krayt" Chassis Blueprints Siliclastic Ore
B-Wing Chassis Blueprints Siliclastic Ore
Light Lightning Rifle Siliclastic Ore
Deed for: Elite Fusion Generator Low-Grade Ore
Vaksai Heavy Starfighter Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Vaksai Heavy Starfighter Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Havoc Starfighter Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Havoc Starfighter Chassis Blueprints Low-Grade Ore
T-Wing Interceptor Chassis Blueprints Low-Grade Ore
T-Wing Interceptor Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Kuat Drive Yard Experimental Booster BR-4x Low-Grade Ore
Imperial YE-4 Gunship Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Imperial YE-4 Gunship Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Black Sun AEG-77 Vigo Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Black Sun AEG-77 Vigo Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Deepwell Capacitor Prototype Epsilon Low-Grade Ore
Deepwell Capacitor Prototype Delta Low-Grade Ore
Deepwell Capacitor Prototype Gamma Low-Grade Ore
Deepwell Capacitor Prototype Beta Low-Grade Ore
Deepwell Capacitor Prototype Alpha Low-Grade Ore
Kuat Drive Yard Experimental Booster BR-5x Low-Grade Ore
Kuat Drive Yard Experimental Booster BR-3x Low-Grade Ore
Kuat Drive Yard Experimental Booster BR-2x Low-Grade Ore
Kuat Drive Yard Experimental Booster BR-1x Low-Grade Ore
TIE Defender Chassis Blueprints Low-Grade Ore
TIE Defender Chassis Blueprints Low-Grade Ore
KSE Firespray Chassis Blueprints Low-Grade Ore
KSE Firespray Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Old Republic Personal Shield Low-Grade Ore
Personal Shield Generator Imperial Test Prototype Low-Grade Ore
Droideka Personal Shield Low-Grade Ore
Incom X4 Gunship Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Incom X4 Gunship Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Mark VI Weapons Capacitor Low-Grade Ore
Naboo N-1 Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Naboo N-1 Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Deed for: Elite Natural Gas Processor Low-Grade Ore
Deed for: Elite Flora Farm Low-Grade Ore
Deed for: Elite Efficiency Moisture Vaporator Low-Grade Ore
Deed for: Elite Deep Crust Chemical Extractor Low-Grade Ore
Enzyme Re-Processor Capsule Low-Grade Ore
Enzyme Centrifuge Low-Grade Ore
Element Processor Low-Grade Ore
Element Processing Canister Low-Grade Ore
Deed for: Geothermal Power Generator Low-Grade Ore
Enzyme Centrifuge Motor Low-Grade Ore
Enzyme Extraction Control Low-Grade Ore
Element Processing System Fuse Low-Grade Ore
Enzyme Extraction Canister Low-Grade Ore
Z-95 Chassis Blueprints (High Mass Variant) Low-Grade Ore
Z-95 Chassis Blueprints (High Mass Variant) Low-Grade Ore
Z-95 Chassis Blueprints Low-Grade Ore
YT-1300 Chassis Blueprints Low-Grade Ore
YT-1300 Chassis Blueprints Low-Grade Ore
YKL-37R Nova Courier Chassis Blueprints Low-Grade Ore
YKL-37R Nova Courier Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Y-Wing Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Y-Wing Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Y-Wing "Longprobe" Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Y-Wing "Longprobe" Chassis Blueprints Low-Grade Ore
X-Wing Chassis Blueprints Low-Grade Ore
X-Wing Chassis Blueprints Low-Grade Ore
VT-49 Decimator Chassis Blueprints Low-Grade Ore
VT-49 Decimator Chassis Blueprints Low-Grade Ore
TIE/In Chassis Blueprints Low-Grade Ore
TIE/In Chassis Blueprints Low-Grade Ore
TIE Oppressor Chassis Blueprints Low-Grade Ore
TIE Oppressor Chassis Blueprints Low-Grade Ore
TIE Light Duty Fighter Chassis Blueprints Low-Grade Ore
TIE Interceptor Chassis Blueprints Low-Grade Ore
TIE Interceptor Chassis Blueprints Low-Grade Ore
TIE Fighter Deed (Heavy Variant) Low-Grade Ore
TIE Fighter Deed (Heavy Variant) Low-Grade Ore
TIE Fighter Chassis Blueprints Low-Grade Ore
TIE Fighter Chassis Blueprints Low-Grade Ore
TIE Bomber Chassis Blueprints Low-Grade Ore
TIE Bomber Chassis Blueprints Low-Grade Ore
TIE Aggressor Chassis Blueprints Low-Grade Ore
TIE Aggressor Chassis Blueprints Low-Grade Ore
TIE Advanced Chassis Blueprints Low-Grade Ore
TIE Advanced Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Scyk Light Fighter Chassis Blueprints, Style 2 Low-Grade Ore
Scyk Light Fighter Chassis Blueprints, Style 1 Low-Grade Ore
Scyk Light Fighter (High Mass Variant) Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Scyk Light Fighter (High Mass Variant) Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Rihkxyrk Attack Ship Chassis Blueprints, Style 4 Low-Grade Ore
Rihkxyrk Attack Ship Chassis Blueprints, Style 4 Low-Grade Ore
Rihkxyrk Attack Ship Chassis Blueprints, Style 3 Low-Grade Ore
Rihkxyrk Attack Ship Chassis Blueprints, Style 3 Low-Grade Ore
Rihkxyrk Attack Ship Chassis Blueprints, Style 2 Low-Grade Ore
Rihkxyrk Attack Ship Chassis Blueprints, Style 2 Low-Grade Ore
Rihkxyrk Attack Ship Chassis Blueprints, Style 1 Low-Grade Ore
Rihkxyrk Attack Ship Chassis Blueprints, Style 1 Low-Grade Ore
Mark V Weapons Capacitor Low-Grade Ore
Mark V Durasteel Plating Low-Grade Ore
Mark V Droid Interface Low-Grade Ore
Mark V Booster Low-Grade Ore
Mark IV Weapons Capacitor Low-Grade Ore
Mark IV Durasteel Plating Low-Grade Ore
Mark IV Droid Interface Low-Grade Ore
Mark IV Booster Low-Grade Ore
Mark III Weapons Capacitor Low-Grade Ore
Mark III Durasteel Plating Low-Grade Ore
Mark III Droid Interface Low-Grade Ore
Mark III Booster Low-Grade Ore
Mark II Weapons Capacitor Low-Grade Ore
Mark II Durasteel Plating Low-Grade Ore
Mark II Droid Interface Low-Grade Ore
Mark II Booster Low-Grade Ore
Mark I Weapons Capacitor Low-Grade Ore
Mark I Durasteel Plating Low-Grade Ore
Mark I Droid Interface Low-Grade Ore
Mark I Booster Low-Grade Ore
M22-T "Krayt" Chassis Blueprints Low-Grade Ore
M22-T "Krayt" Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Kimogila Chassis Blueprints, Style 2 Low-Grade Ore
Kimogila Chassis Blueprints, Style 2 Low-Grade Ore
Kimogila Chassis Blueprints, Style 1 Low-Grade Ore
Kimogila Chassis Blueprints, Style 1 Low-Grade Ore
Kihraxz Light Fighter Chassis Blueprints, Style 4 Low-Grade Ore
Kihraxz Light Fighter Chassis Blueprints, Style 4 Low-Grade Ore
Kihraxz Light Fighter Chassis Blueprints, Style 3 Low-Grade Ore
Kihraxz Light Fighter Chassis Blueprints, Style 3 Low-Grade Ore
Kihraxz Light Fighter Chassis Blueprints, Style 2 Low-Grade Ore
Kihraxz Light Fighter Chassis Blueprints, Style 2 Low-Grade Ore
Kihraxz Light Fighter Chassis Blueprints, Style 1 Low-Grade Ore
Kihraxz Light Fighter Chassis Blueprints, Style 1 Low-Grade Ore
Ixiyen Fast Attack Craft Chassis Blueprints, Style 4 Low-Grade Ore
Ixiyen Fast Attack Craft Chassis Blueprints, Style 4 Low-Grade Ore
Ixiyen Fast Attack Craft Chassis Blueprints, Style 3 Low-Grade Ore
Ixiyen Fast Attack Craft Chassis Blueprints, Style 3 Low-Grade Ore
Ixiyen Fast Attack Craft Chassis Blueprints, Style 2 Low-Grade Ore
Ixiyen Fast Attack Craft Chassis Blueprints, Style 2 Low-Grade Ore
Ixiyen Fast Attack Craft Chassis Blueprints, Style 1 Low-Grade Ore
Ixiyen Fast Attack Craft Chassis Blueprints, Style 1 Low-Grade Ore
Dunelizard Chassis Blueprints, Style 2 Low-Grade Ore
Dunelizard Chassis Blueprints, Style 2 Low-Grade Ore
Dunelizard Chassis Blueprints, Style 1 Low-Grade Ore
Dunelizard Chassis Blueprints, Style 1 Low-Grade Ore
Deed for: Solar Power Generator Low-Grade Ore
Deed for: Natural Gas Processor Low-Grade Ore
Deed for: Moisture Vaporator Low-Grade Ore
Deed for: Mineral Mining Installation Low-Grade Ore
Deed for: High Efficiency Moisture Vaporator Low-Grade Ore
Deed for: High Capacity Flora Farm Low-Grade Ore
Deed for: Heavy Natural Gas Processor Low-Grade Ore
Deed for: Fusion Power Generator Low-Grade Ore
Deed for: Deep Crust Chemical Extractor Low-Grade Ore
Deed for: Chemical Extractor Low-Grade Ore
Deed for: Automated Flora Farm Low-Grade Ore
B-Wing Chassis Blueprints Low-Grade Ore
B-Wing Chassis Blueprints Low-Grade Ore
A-Wing Chassis Blueprints Low-Grade Ore
A-Wing Chassis Blueprints Low-Grade Ore
Personal Shield Generator Mk 3 Low-Grade Ore
Marauder Battle Armor Right Bracer Appearance Low-Grade Ore
Marauder Battle Armor Right Bicep Appearance Low-Grade Ore
Marauder Battle Armor Leggings Appearance Low-Grade Ore
Marauder Battle Armor Left Bracer Appearance Low-Grade Ore
Marauder Battle Armor Left Bicep Appearance Low-Grade Ore
Marauder Battle Armor Helmet Appearance Low-Grade Ore
Marauder Battle Armor Chestplate Appearance Low-Grade Ore
Droid Battery Low-Grade Ore
Component - Unit Delivery Cartridge Low-Grade Ore
Module - Droid Item Storage 3 Low-Grade Ore
Module - Droid Item Storage 2 Low-Grade Ore
Module - Droid Item Storage 1 Low-Grade Ore
Droid Reconstruction Kit - A Low-Grade Ore
Component - Diagnostic Circuit Low-Grade Ore
Deed for: Wind Power Generator Low-Grade Ore
Deed for: Personal Natural Gas Processor Low-Grade Ore
Deed for: Personal Moisture Vaporator Low-Grade Ore
Deed for: Personal Mineral Extractor Low-Grade Ore
Deed for: Personal Chemical Extractor Low-Grade Ore
Deed for: Micro Flora Farm Low-Grade Ore
Component - Capacitor Discharge Unit Low-Grade Ore
Droid Decal Kit Mineral
Droid Decal Kit Mineral
Kaminoan Great Staff Mineral
Stone Knife Mineral
Kashyyyk Bladestick Mineral
Blackbane Nail Mineral
Incubator Unit Mineral
Weapon, Droid, and General Item Crafting Station Mineral
Structure and Furniture Crafting Station Mineral
Starship Crafting Station Mineral
Food and Chemical Crafting Station Mineral
Clothing and Armor Crafting Station Mineral
Vehicle Customization Kit Mineral
Vehicle Customization Kit Mineral
Type 5 Firework Mineral
Type 4 Firework Mineral
Type 18 Firework Mineral
Type 11 Firework Mineral
Type 10 Firework Mineral
Reinforced Combat Staff Mineral
Metal Staff Mineral
Droid Customization Kit Mineral
Droid Customization Kit Mineral
Cryo Lance Mineral
Weapon, Droid, and General Item Crafting Tool Mineral
Type 3 Firework Mineral
Type 2 Firework Mineral
Type 1 Firework Mineral
Survival Knife Mineral
Structure and Furniture Crafting Tool Mineral
Starship Crafting Tool Mineral
Reverse Engineering Tool Mineral
Generic Crafting Tool Mineral
Food and Chemical Crafting Tool Mineral
Clothing and Armor Crafting Tool Mineral
Two-Handed First Generation Lightsaber Mineral
First Generation Lightsaber Mineral
Double-Bladed First Generation Lightsaber Mineral
Bacta Kit Mark III Inorganic
Bacta Kit Mark II Inorganic
Bacta Kit Mark I Inorganic
Bacta Kit Charge Loader Inorganic